เพลงใน Home

พื้นที่เพลงใน Home จะแสดงการเลือกเพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะเห็นแทร็ก รายชื่อศิลปิน และปกอัลบัม (ถ้ามี) สำหรับแทร็กที่เลือกไว้แบบสุ่มในชุดสะสมเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการดูแทร็กทั้งหมดในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่พื้นที่เพลง วิธีนี้จะเปิดหน้าจอเพลงของ Nokia Ovi Suite ที่คุณจะสามารถคัดลอกเพลงระหว่างอุปกรณ์ Nokia กับคอมพิวเตอร์ เล่นเพลง ค้นหาและซื้อเพลงใหม่ๆ เป็นต้น ดูข้อมูลเพิ่มเิติมที่ ภาพรวมของเพลง

เพลงในหน้าแรก