การส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อ

ในการส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกรายชื่อในพื้นที่รายการเืพื่อให้แสดงรายละเอียดของรายชื่อในพื้นที่เนื้อหา

  2. คลิกไอคอนข้อความตัวอักษรที่ตอนท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึง หน้าจอการส่งข้อความจะเปิดขึ้นมาพร้อมด้วยข้อความตัวอักษรใหม่ให้คุณสามารถเขียนข้อความได้ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อจะใส่ไว้อยู่แล้วในฟิลด์ผู้รับ

  3. เขียนข้อความตัวอักษร แล้วคลิก ส่ง

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การสร้างและการส่งข้อความ

การส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อ