การแก้ไขปัญหาการซิงค์รายชื่อ

เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรายชื่อซ้ำกัน ห้ามใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์อื่น อย่างเช่น Mail for Exchange ในการซิงค์รายชื่อบนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อวัตถุประสงค์นี้อยู่แล้ว

แต่หากคุณพบปัญหาในการซิงค์รายชื่อของคุณด้วย Nokia Ovi Suite ให้เลือกทำตามขั้นตอนแบบใดแบบหนึ่งข้างล่างนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์:

  1. ปิดการซิงค์รายชื่อสำหรับ Mail for Exchange

  2. ซิงค์รายชื่อของคุณด้วยNokia Ovi Suite แต่ไม่อนุญาตให้ลบผู้ติดต่อรายใด

    หรือ
     

  1. ปิดการซิงค์รายชื่อสำหรับ Mail for Exchange

  2. คัดลอกรายชื่อของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ

  3. เลือก การซิงค์ > ซ่อมแซมการซิงค์ เพื่อแก้ไขไฟล์ซิงค์ที่เสียหาย

  4. ซิงค์รายชื่อของคุณด้วย Nokia Ovi Suite

การแก้ไขปัญหาการซิงค์รายชื่อ