การแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงโครไนซ์

เมื่อคุณซิงโครไนซ์รายชื่อ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์, Nokia Ovi Suite, บัญชีผู้ใช้ Nokia และซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ (ได้แก่ Microsoft Outlook) กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อคุณแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อทั้งในอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite

เกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงโครไนซ์

เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการซิงโครไนซ์ Nokia Ovi Suite จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดที่มีข้อขัดแย้งตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปไว้ในกลุ่มอัจฉริยะซิงโครไนซ์ข้อขัดแย้งในพื้นที่การสำรวจ

Ovi Nokia Help info การแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงค์ หมายเหตุ:

 กลุ่มอัจฉริยะนี้จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบกลุ่มอัจฉริยะ

 

 

ในการแก้ไขข้อขัดแย้งของรายชื่อ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิก ซิงโครไนซ์ข้อขัดแย้ง ในพื้นที่การสำรวจ และเลือกรายชื่อที่มีข้อขัดแย้งซึ่งคุณต้องการแก้ไข รายละเอียดของรายชื่อจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา

 

Ovi Nokia Help info การแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงค์ หมายเหตุ:

จะมองเห็นได้เฉพาะรายละเอีดยของรายชื่อที่มีข้อขัดแย้งพร้อมด้วยชื่อของรายชื่อดังกล่าวเท่านั้น

  1. เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับรายละเอียดที่มีข้อขัดแย้ง และคลิก บันทึก หรือคุณสามารถ เพิกเฉยต่อข้อขัดแย้งโดยการเลือกรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่ออื่น และแก้ไขข้อขัดแย้งภายหลัง

 

ระบบจะซิงค์รายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณแำก้ไขปัญหาการขัดแย้งล่าสุดในกลุ่มอัจฉริยะการแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงค์

การแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงค์