การจัดกลุ่มรายชื่อ

ในการจัดระเบียบรายชื่อของคุณออกเป็นกลุ่มต่างๆ คุณสามารถใช้กลุ่มรายชื่อที่มีอยู่ใน Nokia Ovi Suite ใช้กลุ่มรายชื่อที่คุณสร้างขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ หรือสร้างกลุ่มรายชื่อใหม่ใน Nokia Ovi Suite ก็ได้ กลุ่มรายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ครอบครัว, เพื่อน และที่ทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบกลุ่มเหล่านี้ได้

เมื่อคุณคลิกชื่อของกลุ่มรายชื่อ คุณจะเห็นรายการของรายชื่อที่อยู่ในกลุ่มนั้น รายชื่อแรกในรายการจะแสดงในพื้นที่เนื้อหา

Ovi Nokia Help info การจัดกลุ่มรายชื่อ หมายเหตุ:

พื้นที่การสำรวจในรายชื่อยังมีกลุ่มที่ชื่อว่า เพิ่งอัพเดตเร็วๆ นี้ กลุ่มนี้ คือ กลุ่มอัจฉริยะ ซึ่งรวมรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขระหว่างการซิงค์รายชื่อล่าสุดของคุณไว้ กลุ่มอัจฉริยะจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบออกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์รายชื่อของคุณ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการซิงค์รายชื่อ

 

ในการสร้างกลุ่ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. คลิก สร้างกลุ่มรายชื่อ ในพื้นที่การสำรวจหรือพื้นที่อุปกรณ์ วิธีการนี้จะสร้างกลุ่มโดยใช้ชื่อเริ่มต้น เช่น กลุ่ม 1 ในพื้นที่ดังกล่าว

 2. ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อและพิมพ์ชื่อใหม่

 3. กด Enter เพื่อยืนยันชื่อของกลุ่มใหม่ โปรดทราบว่าชื่อของกลุ่มทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน

กลุ่มใหม่จะถูกเพิ่มขึ้นไปยังตอนท้ายของรายชื่อกลุ่ม ครั้งต่อไปที่คุณเปิดรายชื่อ กลุ่มต่างๆ จะแสดงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร

 

ในการเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เลือก ทั้งหมด ในพื้นที่การสำรวจหรือพื้นที่อุปกรณ์

 2. เลือกรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายในพื้นที่รายการ ในการเลือกรายชื่อที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อสุดท้าย ในการเลือกรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อเพิ่มเติม

 3. ลากรายชื่อไปยังกลุ่มที่ต้องการ โปรดทราบว่าคุณสามารถลากรายชื่อระหว่างพื้นที่การสำรวจและพื้นที่อุปกรณ์ได้

Ovi Nokia Help tip การจัดกลุ่มรายชื่อ เคล็ดลับ:

คุณสามารถระบุให้รายชื่ออยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มพร้อมกันได้

 

ในการลบรายชื่อออกจากกลุ่ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกชื่อของกลุ่มรายชื่อในพื้นที่การสำรวจหรือพื้นที่อุปกรณ์

 2. เลือกรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายในพื้นที่รายการ ในการเลือกรายชื่อที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อสุดท้าย ในการเลือกรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อเพิ่มเติม

 3. เลือก แก้ไข > นำออกจากกลุ่มนี้

 4. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น

รายชื่อจะถูกลบออกจากกลุ่ม แต่จะไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

Ovi Nokia Help tip การจัดกลุ่มรายชื่อ เคล็ดลับ:

ขณะเปิดใช้งานโหมดแก้ไขอยู่ คุณสามารถลากและปล่อยรายชื่อจากกลุ่มไปยังโฟลเดอร์ทั้งหมดซึ่งจะลบรายชื่อนั้นออกจากกลุ่มดังกล่าว

 

ในการลบกลุ่ม ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เลือกกลุ่มรายชื่อในพื้นที่การสำรวจหรื
  อพื้นที่อุปกรณ์

 2. เลือก แก้ไข > ลบ

 3. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น

กลุ่มดังกล่าวจะถูกลบอย่างถาวร แต่รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มนั้นยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

Ovi Nokia Help info การจัดกลุ่มรายชื่อ หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถคืนค่ากลุ่มรายชื่อ

ดูเพิ่มเติมที่:

การจัดเรียงรายชื่อ

การจัดกลุ่มรายชื่อ