รูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอที่ระบบสนับสนุน

เมื่อเรียกใช้งาน Nokia Ovi Suite บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Media Player 11 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าไว้ Nokia Ovi Suite สนับสนุนรูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอดังต่อไปนี้:

  • เสียง: MP3, WMA, M4A/AAC (รวมทั้ง AAC, eAAC and AAC+) และ WAV

  • วิดีโอ: MP4, 3GP, 3GPP, 3g2, 3gp2, ASF, WMV, AVI, MPEG, MPG, MPE

อย่างไรก็ตาม ไฟล์เหล่านี้อาจมีตัวแปลงสัญญาณที่ Nokia Ovi Suite หรือระบบปฏิบัติการไม่ได้สนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบที่ระบบสนับสนุน

 

นามสกุลไฟล์/คอนเทนเนอร์*

ตัวแปลงสัญญาณเสียง

ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ

ข้อจำกัดและความต้องการ

MP3

MP3

-

-

WMA

เสียง WM

-

-

M4A/AAC

AAC, eAAC หรือ AAC+

-

-

WAV

WAV

-

-

MP4/3GP/3GPP/3g2/3gp2

AMR-NB, AMR-WB, AAC, eAAC หรือ AAC+

H.264, H.263, MPEG -4 SP, หรือ MPEG-4 ASP”

ความละเอียด 640x480p หรือ 1028x720p  ต้องใช้ตัวกรอง Aricent Directshow บนพีซี

วิดีโอ – ASF/WMV

ตัวแปลงสัญญาณเสียง WM

WMV-1,WMV-2 , WMV-3

ต้องใช้ตัวกรอง Windows Media Player 11 Directshow

วิดีโอ – AVI

เสียง MPEG Layer 3

Mpeg-2, Xvid/DivX, H.264 , MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

ต้องใช้ตัวกรอง Windows Media Player 11 Directshow

วิดีโอ – MPEG/MPG/MPE

เสียง MPEG Layer 1, เสียง MPEG Layer 2

MPEG – 1, Mpeg -2

ต้องใช้ตัวกรอง Windows Media Player 11 Directshow

* ถ้าคุณเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ด้วยตนเอง นามสกุลอาจแตกต่างจากคอนเทนเนอร์จริง

รูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอที่ระบบสนับสนุน