มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

ระบบได้แสดงรายชื่อมุมมองและโฟลเดอร์ที่ใช้งานได้ทั้งหมดไว้ในพื้นที่การนำทางของมุมมองภาพถ่าย

ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมด

ในการดูภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ ให้ไฮไลท์ที่่กลุ่ม “ทั้งหมด” ในพื้นที่การนำทาง คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจากไลบรารีภาพถ่ายที่แสดงในพื้นที่เนื้อหา ไลบรารีภาพถ่ายของคุณประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

 

ภาพถ่า่ยและวิดีโอล่าสุด

ในการดูไฟล์ล่าสุดในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ ให้ไฮไลท์ที่่กลุ่ม เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในพื้นที่การนำทาง นี่คือกลุ่มอัจฉริยะที่จัดเก็บไฟล์ที่ถูกเพิ่มลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

Ovi Nokia Help info มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบกลุ่มอัจฉริยะที่เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้

 

อัลบั้ม

หากคุณสร้างอัลบั้มในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ หรือคัดลอกอั้ลบัมจากอุปกรณ์ของคุณ ระบบจะแสดงรายชื่อของอัลบั้มดังกล่าวในพื้นที่การนำทาง ให้ไฮไลท์ที่อัลบั้มเพื่อดูเฉพาะไฟล์ที่อยู่ในอัลบั้ัมที่เลือกไว้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอัลบั้ม

Ovi Nokia Help tip มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ เคล็ดลับ:

ในการเรียงลำดับรูปขนาดย่อ ให้เลือกดู > เรียงลำดับตาม แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

ดูเพิ่มเติมที่:

การเรียกดูภาพถ่า่ยและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ

โหมดหน้าจอ

การดูคุณสมบัติภาพถ่าย

การดูคุณสมบัติวิดีโอ

มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ