การเรียกดูภาพถ่า่ยและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ

ในการเรียกดูภาพถ่ายและวิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก ทั้งหมด จากพื้้นที่อุปกรณ์บริเวณมุมซ้ายล่างของมุมมองภาพถ่าย ภาพถ่ายและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา หาก ทั้งหมด ไม่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ เพื่อให้แสดงขึ้นมา

Ovi Nokia Help info การเรียกดูภาพถ่า่ยและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

ยิ่งในอุปกรณ์ของคุณมีภาพถ่ายและวิดีโอมากเท่าใด เวลาที่ต้องใช้ในการโหลดไฟล์ดังกล่าวลงในมุมมองภาพถ่ายก็ยิ่งนานขึ้นเท่านั้น

 

ไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในมุมมองแบบรูปขนาดย่อที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 

ในการดูภาพถ่ายแบบเต็มหน้าจอ ดูวิดีโอ หมุนภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ก่อนอื่นให้คัดลอกหรือซิงค์ภาพถ่ายของคุณลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณใน Nokia Ovi Suite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ และ เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

โหมดมุมมอง

การเรียกดูภาพถ่า่ยและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ