การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

ในการดูภาพถ่า่ยและวิดีโอใน Nokia Ovi Suite ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือก ภาพถ่าย บนแถบเครื่องมือ Nokia Ovi Suite ถ้าภาพถ่ายนั้นยังไม่แสดงขึ้นมา

  2. ในพื้นที่การนำทาง ให้เลือกมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการดู ดูเพิ่มเติมเรื่อง มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

  3. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอในมุมมองรูปขนาดย่อ แล้วเลือกไอคอน ดูรายการเดียว หรือ ดูแบบเต็มหน้าจอ ที่ด้านบนพื้นที่เนื้อหา

    • ในมุมมองรายการเดียว คุณสามารถใช้ลูกศรทั้งสองข้างของมุมมองเพื่อเรียกดูไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ และปุ่มต่างๆ ทางด้านขวาบนเพื่อหมุนภาพถ่าย ในขณะที่ดูวิดีโอ คุณสามารถหยุดการเล่น หรือลากแถบเลื่อนเพื่อข้ามไปยังส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการดูได้

    • ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการซ่อนอัตโนมัติที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเรียกดูไปข้างหน้าและย้อนกลับ เพื่อย่อและขยายภาพถ่ายด้วยแถบเลื่อน เพื่อหมุนรายการ หรือเพื่อปิดมุมมองแบบเต็มหน้าจอ ในขณะที่ดูวิดีโอ คุณสามารถลากแถบเลื่อนเพื่อข้ามไปยังส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการดูได้

 

Ovi Nokia Help tip การดูภาพถ่ายและวิดีโอ เคล็ดลับ:

ดับเบิลคลิกที่ภาพถ่ายหรือวิีดีโอเพื่อเปลี่ยนมุมมอง เมื่อคุณขยายภาพถ่าย คุณสามารถลากภาพนั้นเพื่อเลื่อนไปมาได้

 

ดูเพิ่มเติมที่:

มุมมองและโฟลเดอร์ในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ