การดูคุณสมบัติวิดีโอ

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอ ให้ไฮไลต์วิดีโอที่ต้องการในพื้นที่เนื้อหาและไปที่ ดู > คุณสมบัติ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบคุณสมบัติที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อไฟล์

  • ขนาดเฟรมของวิดีโอเป็นพิกเซล

  • ขนาดไฟล์ของวิดีโอ

  • วันที่ที่มีการบันทึกวิดีโอ

  • ระยะเวลาของวิดีโอ

 

Ovi Nokia Help tip การดูคุณสมบัติวิดีโอ เคล็ดลับ:

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อวิดีโอในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ในการทำรายการดังกล่าว ให้คลิกที่กล่องแก้ไขชื่อไฟล์ และเขียนชื่อไฟล์ใหม่ คลิก ตกลง เพื่อยืนยันชื่อใหม่

การดูคุณสมบัติวิดีโอ