เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอในอุปกรณ์ี่ของคุณด้วย Nokia Ovi Suite โดยการคัดลอกไฟล์ใหม่ๆ จากอุปกรณ์ลงในคลังภาพของคุณใน Nokia Ovi Suite หากคุณทำอุปกรณ์สูญหาย ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน Nokia Ovi Suite อย่างปลอดภัย

ในหน้าแรกของ Nokia Ovi Suite คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่ามีภาพถ่ายและวิดีโอใหม่จำนวนเท่าใดบนอุปกรณ์ของคุณที่สามารถซิงค์ไปยังกลุ่ม “ทั้งหมด” ในไลบรารีภาพถ่ายของ Nokia Ovi Suite ของคุณ

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ หมายเหตุ:

หากคุณกำลังถ่ายโอนแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก ก่อนที่จะซิงค์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้สลับโหมด USB ของอุปกรณ์กลับไปเป็นโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

 

ในการซิงค์ภาพถ่ายและวิีดีโอลงในคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Nokia Ovi Suite Home ให้คลิกซิงค์ ในพื้นที่ภาพถ่ายของ Home

  • ในหน้าจอภาพถ่ายของ Nokia Ovi Suite ให้คลิก ซิงค์ภาพถ่าย ในพื้นที่อุปกรณ์

 

การซิงค์อัตโนมัติ

คุณยังสามารถซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากต้องการทำดังกล่าว ให้แก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ในการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก หรือคลิกขวาที่ภาพอุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์และเลือก ตัวเลือกสำหรับ [ชื่ออุปกรณ์]

  2. ไปที่ ซิงค์อุปกรณ์ และจากเมนูเลื่อนลงให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ

  3. จากรายการที่สามารถซิงค์ได้ ให้เลือก ภาพถ่าย เพื่อคัดลอกภาพถ่ายและวิีดีโอใหม่จากอุปกรณ์ของคุณไปที่ Nokia Ovi Suite เมื่อคุณคลิก ซิงค์ทั้งหมด เลือกตัวเลือกการซิงค์อัตโนมัติ

  4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และปิดกล่องโต้ตอบ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกภาพถ่าย

เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ