การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ

ในการเพิ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังคลังภาพของคุณ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

โฟลเดอร์การเฝ้าดู

Nokia Ovi Suite จะทำการสแกนโฟลเดอร์เหล่านี้สำหรับภาพถ่ายหรือวิดีโอใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและจะเพิ่มไฟล์ดังกล่าวลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณโดยอัตโนมัติ

โฟลเดอร์เหล่านี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือไดรฟ์เครือข่ายได้ ระบบจะทำการสแกน ขณะที่ Nokia Ovi Suite กำลังทำงานอยู่เท่านั้น

ในการเพิ่มหรือลบโฟลเดอร์การเฝ้าดู ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก ไฟล์ > เพิ่มโฟลเดอร์การเฝ้าดู

  2. เลือกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโออยู่ ถ้าจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณไม่ต้องการเพิ่มใน Nokia Ovi Suite คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อ

  3. คลิก ตกลง

 

 

วิธีอื่นในการเพิ่มไฟล์ใน Nokia Ovi Suite:

  • ลากภาพถ่ายหรือวิดีโอจาก Windows Explorer หรือเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์ของคุณไปไว้ในคลังภาพของ Nokia Ovi Suite

  • คัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ

  • การซิงค์ภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณไปยังคลังภาพใน Nokia Ovi Suite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอ

  • ในหน้าจอภาพถ่าย เลือกไฟล์ > เพิ่มไฟล์ในไลบรารี

 

 

Ovi Nokia Help tip การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ เคล็ดลับ:

คุณสามารถดูและแก้ไขโฟลเดอร์การเฝ้าดูได้ใน เครื่องมือ > ตัวเลือก > ภาพถ่าย

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกภาพถ่าย

การลบและการคืนค่าภาพถ่ายและวิดีโอ

การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอลงในไลบรารีภาพถ่ายของคุณ