การสร้างอัลบั้ม

คุณสามารถสร้างอัลบั้มโดยยึดตามลักษณะหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ เช่น อัลบั้มคือสถานที่จัดเก็บทีุ่จะช่วยให้คุณจัดการภาพถ่ายและวิีดีโอให้สะดวกต่อการดูและง่ายต่อการค้นหา

ในการสร้างอัลบั้มในคลังภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. คลิก สร้างอัลบั้ม ในพื้นที่การสำรวจเพื่อสร้างอัลบั้มในคลังภาพ
    วิธีการนี้จะสร้างอัลบั้มที่มีชื่อค่าเริ่มต้น เช่น อัลบั้มใหม่1 ในพื้นที่ดังกล่าว

  2. ป้อนชื่อสำหรับอัลบั้ม ชื่อของอัลบั้มมีความยาวได้ไม่เกิน 35 ตัวอักษร

  3. กด Enter เพื่อยืนยันชื่ออัลบั้มใหม่ โปรดจำไว้ว่าชื่อของอัลบั้มทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน

  4. ลากภาพถ่ายหรือวิดีโอตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปจากอัลบั้ัมในคลังภาพหรือในอุปกรณ์ของคุณ

 

Ovi Nokia Help tip การสร้างอัลบั้ม เคล็ดลับ:

ในการเพิ่มภาพถ่ายลงและวิดีโอลงในอัลบั้มในคลังภาพของคุณ คุณสามารถไฮไลต์ไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาและเลือก เพิ่มลงในอัลบั้ม จากรายการของอัลบั้มที่มีอยู่ ให้เลือกอัลบั้มที่คุณต้องการเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอ หรือคลิก อัลบั้ัมใหม่ เพื่อสร้างอัลบัมใหม่ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ดังกล่าว

ในการตรวจสอบจำนวนของไฟล์ในอัลบั้ม ให้ไฮไลต์ชื่ออัลบั้มที่ต้องการในพื้นที่การสำรวจหรือพื้นที่อุปกรณ์ หมายเลขที่แสดงถัดจากชื่ออัลบั้มจะระบุจำนวนของไฟล์ในอัลบัมนั้น

อ่านเพิ่มเติม:

การจัดการอัลบั้ม

การสร้างอัลบั้ม