เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB

ในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโหมด USB สำหรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้องแล้ว มีโหมด USB หลายโหมดที่จะให้เลือก เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ของคุณกับ Nokia Ovi Suite ได้ ให้เลือกโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite)

คุณสามารถใช้ Nokia Ovi Suite ได้ในโหมด  USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) เท่านั้น ถ้าคุณเลือกโหมดหน่วยความจำขนาดใหญ่ และเรียกใช้ Nokia Ovi Suite อยู่ Nokia Ovi Suite จะพยายามเปลี่ยนโหมด USB mode กลับไปเป็นโหมด Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) โดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนโหมด USB แบบอัตโนมัติไม่ได้เกิดขึ้นในอุปกรณ์ทุกรุ่น

Ovi Nokia Help tip เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB เคล็ดลับ:

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้โหมด USB ของหน่วยความจำขนาดใหญ่เพื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นนอกเหนือจาก Nokia Ovi Suite คุณจะไม่สามารถเรียกใช้ Nokia Ovi Suite ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันได้ เลือก ไฟล์ > ออก เพื่อออกจาก Nokia Ovi Suite เมื่อคุณใช้งานโหมด USB ของหน่วยความจำขนาดใหญ่เสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมด Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) และเปิด Nokia Ovi Suite ใหม่อีกครั้ง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของสาย USB ที่ระบบสนับสนุน โปรดดูที่ ข้อกำหนดของระบบ

ในการเลือกโหมด USB ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในการเลือกโหมด USB แยกต่างหากทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) บนอุปกรณ์ของคุณ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเตือนให้เลือกโหมด USB ที่จะใช้

  • หากต้องการเลือก Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) เป็นโหมด USB เริ่มต้นบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ หรือ การต่อเชื่อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเสียบสาย USB แล้ว ให้เลือกโหมด USB สำหรับ Ovi Suite (หรือ PC Suite) ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเลือกโหมดที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ การใช้งานนี้อาจใช้ได้กับอุปกรณ์เพียงบางรุ่นเท่านั้น

 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB หมายเหตุ:

ให้ตรวจสอบเสมอว่าคุณใช้สายของแท้ของ Nokia กับ Nokia Ovi Suite ตรวจสอบป้ายกำกับบนสายของคุณ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB