เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่าน Bluetooth

ก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่าน Bluetooth โปรดทราบว่า

  • คุณต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Bluetooth ลงในเครื่องพีซีของคุณ ดูรายการเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Bluetooth ที่สนับสนุนการใช้งาน Nokia Ovi Suite ได้ที่ ความต้องการของระบบ ในการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเวอร์ชันสแต็คของ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก วิธีใช้ > เกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite > ข้อมูลของระบบ

  • เปิดใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • แก้ไขการตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์ ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า>การเชื่อมต่อ หรือ การเชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ เปิด Bluetooth เพื่อให้อุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ จะได้รับอนุญาตให้ค้นหาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วจึงสามารถเริ่มการเชื่อมต่อ โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณทางบลูทูธ