เกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางบลูทูธ

คุณสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์

หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ Nokia กับคอมพิวเตอร์ผ่าน Bluetooth เป็นครั้งแรก คุณต้องทำการจับคู่อุปกรณ์ การจับคู่ หมายถึง คุณกำหนดรหัสให้กับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่อง (เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ี) เพื่อให้ติดต่อระหว่างกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ การจับคู่ถูกดำเนินการโดยการใช้รหัสผ่าน คุณสามารถใช้รหัสผ่านแบบสุ่มที่สร้างขึ้นโดย Nokia Ovi Suite รหัสผ่านนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และคุณไม่จำเป็นต้องจดจำ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณตามรุ่นของอุปกรณ์ที่กำลังใช้งาน ชื่อใหม่นี้จะถูกใช้ทุกครั้งที่คุณจับคู่อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ และผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth รายอื่นสามารถมองเห็นชื่อนี้ได้

ดูเพิ่มเติมที่:

ความต้องการของระบบ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณทางบลูทูธ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางบลูทูธ