การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อทางบลูทูธ

ไม่มีบลูทูธที่คุณสามารถเลือกได้

คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกของการใช้การเชื่อมต่อทางบลูทูธได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บลูทูธที่เหมาะสมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งสแตกของบลูทูธเวอร์ชันใดในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก วิธีใช้ > เกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite > ข้อมูลของระบบ ดูรายการเวอร์ชันของซอฟต์แวร์บลูทูธที่ Nokia Ovi Suite สนับสนุน ได้ที่ ความต้องการของระบบ

  • ซอฟต์แวร์บลูทูธในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดใช้งานอยู่

  • ตัวส่งสัญญาณบลูทูธในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปิดอยู่

 

ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณทางบลูทูธอีกครั้งหนึ่ง

ไม่พบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่ปรากฏในรายการของการค้นพบอุปกรณ์บลูทูธอาจเกิดจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • คุณไม่ได้เปิดใช้บลูทูธในการตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ

  • คุณไม่ได้ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ

 

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า>การเชื่อมต่อ หรือ การเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับว่าใช้คำใดในอุปกรณ์ของคุณ เปิดบลูทูธเพื่อให้อุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นๆ มองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้ จากนั้น คลิก ค้นหาอีกครั้ง

 

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อทางบลูทูธ