การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณกำลังใช้งานอุปกรณ์ที่มีสองซิมการ์ด (อุปกรณ์สองซิม) ระบบจะใช้ซิม 1 สำหรับการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซิม 1 จะอยู่ในที่ใส่ซิมการ์ดภายในของอุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ซิมการ์ดอื่น ให้สลับซิมการ์ดในอุปกรณ์ของคุณ

ในการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติดังนี้:

 1. ในมุมมอง หน้าแรก ให้คลิกที่ เชื่อมต่อเดี๋ยวนี้

 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกสร้างขึ้นตามรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานดังนี้:

  • การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือ

  • คุณต้องเลือกผู้ให้บริการที่จะใช้ในขณะสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากรายการที่แสดงรายชื่อผู้ให้บริการในประเทศของคุณ ให้เลือกผู้ให้บริการหลักของคุณ (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณสมัครเป็นสมาชิก) จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

 

Ovi Nokia Help tip การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เคล็ดลับ:

หากไม่มีชื่อผู้ให้บริการหลักของคุณ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการกรอกรายละเอียดของการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คลิก ลองใหม่ หากคุณต้องการลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งด้วยการตั้งค่าเดิม หรือ ย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบผู้ให้บริการที่จะใช้งานหรือเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่

หากคุณเปิดมุมมองอื่นของ Nokia Ovi Suite ที่ไม่ใช่หน้าแรก คุณสามารถเลือก เครื่องมือ > เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อในพื้นที่ด้านขวาของหน้าแรก ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

 • กำลังใช้งานผู้ให้บริการหรือจุดเชื่อมต่อ

 • ระยะเวลาของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • ปริมาณของข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบัน

 

Ovi Nokia Help info การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายเหตุ:

หากคุณเปิดมุมมองของอื่นของ Nokia Ovi Suite ที่ไม่ใช่หน้าแรก พื้นที่อุปกรณ์จะระบุว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

 

การตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต

ในการตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากคุณเปิดหน้าแรกของ Nokia Ovi Suite อยู่ ให้คลิก ตัดการเชื่อมต่อ ในพื้นที่ด้านขวาของหน้าแรก

 • หากคุณเปิดมุมมองอื่นของ Nokia Ovi Suite ให้เลือก เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมต่อ

 

Ovi Nokia Help info การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายเหตุ:

หากคุณปิด Nokia Ovi Suite ในขณะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

 

การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้การตั้งค่าที่ใช้ไปก่อนหน้า

ในการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้การตั้งค่าที่ใช้ไปก่อนหน้า ให้ปฏิบัติดังนี้:

 1. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในพื้นที่ด้านซ้ายของหน้าแรก:

  • ชื่อของอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

  • ชื่อของผู้ให้บริการหรือจุดเชื่อมต่อที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งล่าสุด

 1. คลิก เชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นแล้ว และคุณจะเห็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อในพื้นที่ด้านซ้ายของหน้าแรก

 

การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต