การกู้คืนข้อมูลใบอนุญาตเพลงหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานเพลงใน Nokia Ovi Suite หลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องกู้คืนข้อมูลใบอนุญาต DRM ของแทร็กเพลงที่คุณได้จัดเก็บไ้ว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องใช้ใบอนุญาต DRM สำหรับการเล่นแทร็กเพลง

หากคุณจัดเก็บเพลงไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ในโหมดโปรโตคอลการถ่ายโอนสื่อ (MTP)

 

การกู้คืนข้อมูลใบอนุญาตเพลงหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณ