การอัพเดต Nokia Ovi Suite

เมื่อมีการอัพเดต Nokia Ovi Suite ใหม่ การอัพเดตจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ จาก เครื่องมือ > ตัวเลือกคุณสามารถกำหนดว่าต้องการให้มีการดาวน์โหลดอัตโนมัติหรือไม่

Ovi Nokia Help info การอัพเดต Nokia Ovi Suite หมายเหตุ:

คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่สำหรับ Nokia Ovi Suite เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

และคุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถติดตั้งการอัพเดต Nokia Ovi Suite

 

การอัพเดต Nokia Ovi Suite แบ่งเป็นสองประเภท: การอัพเดตที่อัพเกรด Nokia Ovi Suite ทั้งหมดเป็นเวอร์ชันใหม่กว่า หรือการอัพเดต Nokia Ovi Suite บางส่วน การอัพเดตบางส่วนเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นหลังของ Nokia Ovi Suite และระหว่างการอัพเดต คุณจะไม่สามารถอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ

Ovi Nokia Help info การอัพเดต Nokia Ovi Suite หมายเหตุ:

ในบางครั้ง Nokia Ovi Suite จำเป็นต้องมีการอัพเดตบังคับบางอย่าง เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการติดตั้งการอัพเดตที่สำคัญของ Nokia Ovi Suite หรือไม่ คุณควรติดตั้งการอัพเดตเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้งาน Nokia Ovi Suite

 

หากการอัพเดตดังกล่าว คือ การอัพเกรด Nokia Ovi Suite เป็นเวอร์ชันใหม่ ให้เริ่มต้นโดยการคลิก ติดตั้ง ในหน้าต่างเริ่มต้นใช้งาน การติดตั้งการอัพเดต Nokia Ovi Suite จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากคุณยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ Nokia Ovi Suite จะเปิดขึ้นอีกครั้ง

 

การอัพเดต Nokia Ovi Suite