เกี่ยวกับการคืนค่าเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ

ในขณะที่กำลังคืนค่าเนื้อหาอุปกรณ์ ควรใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB แทนการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ เนื่องจากจะทำให้การคืนค่าข้อมูลทำได้เร็วขึ้นมาก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคุณอยู่ในหน้าต่างการเลือกไฟล์ของตัวช่วยสร้าง

ระบบจะเลือกไฟล์การสำรองข้อมูลล่าสุดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่มีไฟล์การสำรองข้อมูลอยู่ ระบบจะเลือกไฟล์ที่ทำการสำรองข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ซึ่งกำหนดไว้ตามวันที่เป็นค่าเริ่มต้น โปรดทราบว่า ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้ Nokia PC Suite เพื่อสำรองเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถคืนค่าไฟล์การสำรองข้อมูลด้วย Nokia Ovi Suite ได้

หากคุณเลือกที่จะคืนค่าไฟล์การสำรองข้อมูลอื่น ระบบจะอัพเดตมุมมองโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของไฟล์ที่เลือก คุณสามารถคืนค่าได้เฉพาะเนื้อหาที่แสดงเท่านั้นไปยังอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ การสำรองเนื้อหาทั้งหมดจากอุปกรณ์รุ่นอื่นอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

ระบบไม่ได้สำรองข้อมูลของใบอนุญาต DRM ของแทร็กเพลงของคุณ รวมทั้งไฟล์แผนที่และการนำทางด้วยเสียง ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถคืนค่าข้อมูลดังกล่าวกลับลงในอุปกรณ์ของคุณได้ แต่คุณสามารถกู้คืนใบอนุญาต DRM และดาวน์โหลดไฟล์แผนที่และการนำทางด้วยเสียงอีกครั้งได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกู้ข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการคืนค่าข้อมูล และ การดาวน์โหลดแผนที่

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการคืนค่าเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

หากคุณได้รับคำเตือนเกี่ยวกับไฟล์การการสำรองข้อมูลที่อาจถูกปรับเปลี่ยน เราขอแนะนำไม่ให้คุณคืนค่าไฟล์กลับลงในอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และอาจทำใหอุปกรณ์ของคุณเกิดความเสียหายได้ หากคุณคืนค่าไฟล์กลับลงในอุปกรณ์ของคุณ

 

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคุณอยู่ในหน้าต่างแสดงความคืบหน้าในการคืนค่าข้อมูลของตัวช่วยสร้าง

หากคุณกำลังคืนค่าเนื้อหาในอุปกรณ์รุ่นเดียวกับเครื่องเก่าของคุณ คุณต้องเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อดำเนินการคืนค่าให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณกำลังคืนค่าเนื้อหาในอุปกรณ์คนละรุ่นกับเครื่องเก่าของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ใหม่

Ovi Nokia Help info เกี่ยวกับการคืนค่าเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ:

หากคุณกำลังคืนค่าเนื้อหาผ่านทางการเชื่อมต่อบลูทูธ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หลังจากเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขปัญหาการสำรองและการคืนค่าข้อมูล

 

 

เกี่ยวกับการคืนค่าเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ