การเปิดระบบข้อความ

ในระบบข้อความ คุณสามารถดูข้อความที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ในการเปิดระบบข้อความ ให้คลิกไอคอน ระบบข้อความ ในแถบการสำรวจด้านบนสุด เมื่อระบบข้อความเปิดขึ้น คุณจะเห็นข้อความจากอุปกรณ์ของคุณที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์

Ovi Nokia Help info การเปิดการรับส่งข้อความ หมายเหตุ:

หากคุณกำลังเรียกคืนเนื้อหาของอุปกรณ์ ระบบจะปิดพื้นที่อุปกรณ์ในมุมมองทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุปกรณ์ทำงานผิดปรกติในขณะที่เรียกคืนเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม:

การดูข้อความ

การเปิดการรับส่งข้อความ