การดูข้อความ

ในขณะดูข้อความที่ัจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์ คุณสามารถดูภาพรวมของข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยการดูที่รายการข้อความในพื้นที่รายการ ในพื้นที่รายการ คุณจะเห็นคำแรกของแต่ละข้อความ เมื่อคุณเน้นข้อความในพื้นที่รายการ คุณจะเห็นเนื้อหาของข้อความทั้งหมดในพื้นที่เนื้อหา

ในการดูข้อความที่ัจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้เน้นที่กลุ่ม “ทั้งหมด” ในพื้นที่การสำรวจ จากนั้นคุณจะเห็นรายการของข้อความทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ และคุณสามารถคลิกที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏอยู่ใต้กลุ่มทั้งหมดเืพื่อดูเฉพาะข้อความที่มีอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะที่เลือกไว้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ

คุณจะเห็นข้อความที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ดังนี้:

  • จัดเรียงตามวันที่เมื่อมีการส่งหรือได้รับข้อความ

  • จัดเรียงตามรายชื่อของผู้ส่งหรือได้รับข้อความ

 

คลิกปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดของพื้นที่รายการเพื่อสลับระหว่างสองโหมด

ในการดูข้อความจากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่อุปกรณ์ของหน้าจอการรับส่งข้อความ ให้ไฮไลต์ที่โฟลเดอร์การรับส่งข้อความบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น กล่องขาเข้า ส่ง หรือแบบร่าง (ชื่อของโฟลเดอร์อาจแตกต่างออกไป) คุณจะเห็นรายการของข้อความที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

การดูข้อความที่ต่อเนื่องกัน

คุณสามารถดูข้อความทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่ได้รับจากรายชื่อที่กำหนดได้ในข้อความที่ต่อเนื่องกัน ในการดูข้อความที่ต่อเนื่องกัน ให้เน้นที่ข้อความที่ต้องการในพื้นที่รายการ และข้อความที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดของรายชื่อที่กำหนดจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา ข้อความที่ต่อเนื่องกันจะแสดงตามลำดับเวลา โดยข้อความล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การกรองข้อความ

การคัดลอกข้อความ

การลบและการคืนค่าข้อความ

การดูข้อความ