การส่งออกข้อความ

คุณสามารถจัดเก็บข้อความทั้งหมดจาก Nokia Ovi Suite เป็นไฟล์ CSV ได้ นี้เป็นวิธีที่ดีในการสำรองข้อความทั้งหมดของคุณ

ในการส่งออกข้อความจาก Nokia Ovi Suite ไปยังไฟล์ CSV ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก ไฟล์ > ส่งออกข้อความทั้งหมด

  2. เลือกไฟล์ CSV ที่มีอยู่เพื่อเขียนทับไฟล์นั้น หรือเลือก สร้าง เพื่อสร้างไฟล์ใหม่

  3. คลิก ตกลง ข้อความทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บในไฟล์

 

คุณสามารถนำเข้าข้อความของคุณกลับไปที่ Nokia Ovi Suite ได้ ดูรายละเอียดได้ที่ การนำเข้าข้อความ

นอกจานี้ คุณยังสามารถเปิดไฟล์ CSV ได้โดยตรงเพื่อเรียกดูด้วยแอพพลิเคชันกระดาษคำนวณที่มีอยู่มากมาย

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การนำเข้าข้อความ

 

การส่งออกข้อความ