การลบและการคืนค่าข้อความ

คุณสามารถลบข้อความจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ และคุณสามารถคืนค่าข้อความที่เคยจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลบข้อความจากอุปกรณ์ ข้อความจะถูกลบอย่างถาวร และคุณจะไม่สามารถคืนค่าข้อมูลได้

ในการลบและการคืนค่าข้อความจากคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ไฮไลต์กลุ่มทั้งหมดหรือกลุ่มอัจฉริยะในพื้นที่นำทาง คุณจะเห็นรายการของข้อความที่จัดเก็บอยู่ในกลุ่มทั้งหมดหรือในกลุ่มอัจฉริยะที่คุณไฮไลต์ไว้

 2. ตรวจสอบว่าคุณกำลังดูข้อความของคุณที่จัดเรียงตามวันที่เมื่อมีการส่งหรือได้รับข้อความ ในการทำดังกล่าว ให้คลิกที่ปุ่มตรงด้านบนสุดของพื้นที่รายการ

 3. เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความที่คุณต้องการลบ ในการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกข้อความสุดท้าย ในการเลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิกข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม

 4. คลิกขวา และเลือก ลบ ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ข้อความที่ถูกลบ

 5. ในการลบโฟลเดอร์ข้อความที่ถูกลบ ให้คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ในพื้นที่นำทาง และจากเมนูป๊อปอัปที่เปิดขึ้น ให้เลือก ลบข้อความที่ถูกลบทั้งหมด.
  หรือ
  ในการคืนค่าข้อความจากโฟลเดอร์ข้อความที่ถูกลบ ให้ไฮไลต์ที่ชื่อโฟลเดอร์ในพื้นที่นำทาง เลือกข้อความที่ต้องการในพื้นที่รายการ คลิกขวาแล้วเลือก คืนค่า

Ovi Nokia Help tip การลบและการคืนค่าข้อความ เคล็ดลับ:

และคุณยังสามารถลบข้อความอย่างถาวรได้โดยการไฮไลต์ที่ข้อความในพื้นที่รายการ จากนั้นกด Shift+Delete

ในการคืนค่าข้อความที่ถูกลบซึ่งอยู่ในข้อความที่ต่อเนื่องกัน ให้คลิก คืนค่า ในขณะที่ดูข้อความในพื้นที่เนื้อหา

ในการลบข้อความอย่างถาวรจากอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ไฮไลต์โฟลเดอร์ที่แสดงอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์์ คุณจะเห็นรายการของข้อความที่มีอยู่ในโฟลเดอร์

 2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความที่คุณต้องการลบ ในการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกข้อความสุดท้าย ในการเลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิกข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม

 3. คลิกขวา และเลือก ลบ ข้อความจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างถาวร โดยคุณจะไม่สามารถคืนค่าได้

การลบและการคืนค่าข้อความ