การนำเข้าข้อความ

คุณสามารถเรียกใช้ข้อความจากไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นด้วย Nokia Ovi Suite หรือ Nokia PC Suite ได้

ในการนำเข้าข้อความจากไฟล์ CSV ไปยัง Nokia Ovi Suite ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เลือก ไฟล์ > นำเข้าข้อความ

  2. ค้นหาและเลือกไฟล์ CSV ที่มีข้อความอยู่ คลิก ตกลง ข้อความทั้งหมดของคุณจะถูกคัดลอกจากไฟล์ไปยัง Nokia Ovi Suite

 

นอกจานี้ คุณยังสามารถเปิดไฟล์ CSV เพื่อเรียกดูด้วยแอพพลิเคชันกระดาษคำนวณที่มีอยู่มากมายได้อีกด้วย

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การส่งออกข้อความ

การนำเข้าข้อความ