การคัดลอกกลุ่มอัจฉริยะ

คุณสามารถคัดลอกกลุ่มอัจฉริยะที่มีอยู่ แล้วแก้ไขกฎที่จะต้องใช้ในการคัดลอก ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มต้น

ในการคัดลอกกลุ่มอัจฉริยะ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เน้นที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นในหัวข้อ ทั้งหมด

  2. คลิกขวาแล้วเลือก คัดลอกกฎ กล่องโต้ตอบ “แก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ” จะเปิดขึ้นโดยแสดงชื่อค่าเริ่มต้นของกลุ่มอัจฉริยะ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่องชื่อ

  3. แก้ไขกฎที่จะใช้กับกลุ่มอัจฉริยะ

  4. คลิกที่ บันทึก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 

อ่านเพิ่มเติม:

การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ

การคัดลอกกลุ่มอัจฉริยะ