การคัดลอกข้อความ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ข้อความจากอุปกรณ์ของคุณจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์และจะแสดงในกลุ่มทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความที่เลือกไว้จากอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ในการคัดลอกข้อความจากอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไฮไลต์โฟลเดอร์ที่แสดงอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์์ คุณจะเห็นรายการของข้อความที่มีอยู่ในโฟลเดอร์

  2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ในการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกข้อความสุดท้าย ในการเลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิกข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม

  3. ลากข้อความไปยังกลุ่มทั้งหมดในพื้นที่การสำรวจ ข้อความจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

 

ในการคัดลอกข้อความที่เลือกไว้จากจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ไฮไลต์กลุ่มทั้งหมดในพื้นที่การสำรวจ คุณจะเห็นรายการของข้อความทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์

  2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ในการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกข้อความสุดท้าย ในการเลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกข้อความแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิกข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม

  3. ลากข้อความไปยังโฟลเดอร์ของฉันในพื้นที่อุปกรณ์ ข้อความจะถูกคัดลอกไปยังอุปกรณ์

 

Ovi Nokia Help tip การคัดลอกข้อความ เคล็ดลับ:

ในการคัดลอกเนื้อหาของข้อความไปยังคลิปบอร์ดและวางไว้ในตัวแก้ไขข้อความอื่น ให้เลือกข้อความในพื้นที่รายการ คลิกขวาที่ข้อความในพื้นที่เนื้อหาบนบานหน้าต่างด้านขวา แล้วเลือก คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

การคัดลอกข้อความ