การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์บันทึก

ในการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับรายการบันทึกของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > บันทึก

  2. ระบุซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่คุณต้องการให้เก็บบันทึกของคุณไว้ในการซิงค์ หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพียงโปรแกรมเดียว ระบบจะใช้โปรแกรมนี้ในการซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ และไม่แสดงตัวเลือกรายชื่อให้เลือก

 

Ovi Nokia Help info การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์บันทึก หมายเหตุ:

เฉพาะซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะปรากฏในรายการ หากคุณไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลใด ๆ ที่สนับสนุนการใช้งานลงในคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถซิงโครไนซ์บันทึก ปฏิทิน และงานของคุณได้ ในการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ใดที่สนับสนุนการใช้งาน Nokia Ovi Suite โปรดดูที่ ความต้องการของระบบ

คุณไม่สามารถซิงค์บันทึกระหว่าง Nokia Ovi Suite และแอพพลิเคชันการบันทึกแยกต่างหากที่มีอยู่ใน Nokia N900 แต่คุณสามารถซิงค์บันทึกระหว่าง Nokia Ovi Suite และบันทึกจากแอพพลิเคชันปฏิทินของอุปกรณ์ได้

  1. โปรไฟล์ผู้ใช้และโฟลเดอร์บันทึกเริ่มต้นของซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลจะถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการซิงค์ หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์หรือโฟลเดอร์เหล่านี้ ให้คลิก เปลี่ยน

  2. เลือกข้อมูลต้นฉบับที่จะให้บันทึกทับข้อมูลต้นฉบับอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งในการซิงค์ ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมักจะมีข้อมูลล่าสุดเสมอ คุณสามารถเลือกให้ Nokia Ovi Suite ต้องรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ของคุณทุกครั้งและอัพเดตข้อมูลนั้นไปยังซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ

 

ดูเพิ่มเติมที่:

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์อุปกรณ์

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์บันทึก