การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ล่าสุด

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ล่าสุดที่คุณทำไป โดยไปที่ การซิงค์> ดูแฟ้มบันทึกการซิงค์

แฟ้มบันทึกการซิงค์มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาแต่ละประเภทที่อยู่ในแท็บนั้น เมื่อคลิกที่แท็บนั้น คุณจะเห็นข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์เนื้อหาของประเภทนั้น ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งที่ซิงค์ข้อมูลไป รายการที่ถูกซิงค์ และรายการที่ถูกลบออกไป

และแสดงรายการที่มีปัญหาสำหรับรายการที่เกิดปัญหาในการซิงค์ด้วย และถ้าทราบสาเหตุที่ทำให้ซิงค์รายการใดไม่สำเร็จ สาเหตุดังกล่าวก็จะแสดงอยู่ในรายการของแฟ้มบันทึกด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ล่าสุด