Uppdatering av enhetsprogram

Du kan uppdatera de enhetsprogram som tillhandahålls av Nokia med programuppdateringsguiden. Du kan också uppdatera programmet Kartor på enheten, alla nedladdade kartor och röstvägledningsfiler. Du får ett meddelande när det finns en ny uppdatering av ett enhetsprogram att installera.

Ovi Nokia Help info Uppdatering av enhetsprogramObs!

Kontrollera att Nokia Ovi Suite använder samma enhetsminne för att spara innehåll i Kartor som har angetts i enhetens programinställningar för Kartor. Mer information finns i Ändra alternativ för Kartor.

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

Om enhetsanslutningen när du uppdaterar enhetsprogram

Om enheten är ansluten via Bluetooth ändrar du anslutning till USB-kabel. Med en Bluetooth-anslutning tar det mycket lång tid att ladda ned och installera uppdateringen för programmet Kartor med kartor och röstvägledningsfiler.

Om ditt Nokia-konto när du uppdaterar enhetsprogram

Du måste vara inloggad på ditt Nokia-konto för att kunna installera uppdateringar av enhetsprogram. Om du vill logga in eller om du inte har ett Nokia-konto än klickar du på Logga in i det övre navigeringsfältet i Nokia Ovi Suite.

Du kan också logga in på ditt Nokia-konto eller skapa ett i programuppdateringsguiden. Nokia-kontoguiden ingår i programuppdateringsguiden om du inte har loggat in på Nokia-kontot eller skapat ett än.

Om programmen

Information om programmen och uppdateringarna

När du kommer till fönstret Komma igång i programuppdateringsguiden, visas alla tillgänglig enhetsprogram i följande prioritetsordning:

  • krävs

  • viktigt

  • rekommenderas

  • valfritt.

 

Termen “uppdatering” visas efter programnamnet för de program som är uppdateringar av de som redan finns installerade på enheten.

Ovi Nokia Help info Uppdatering av enhetsprogramObs!

Ibland kan du behöva installera nya obligatoriska program på enheten. De obligatoriska programmen visas överst i listan. Eftersom de obligatoriska programmen är så viktiga är de markerade som standard och går inte att avmarkera. De obligatoriska programmen krävs för att enheten ska fungera korrekt och för att du ska få ut så mycket som möjligt från enheten.

 

Du kan kontrollera programmets prioritetsstatus och få mer information om programmet genom att markera det och läsa statusinformation och annan information i informationsområdet, som finns på höger sida av fönstret Komma igång.

När du klickar på Installera, installeras de markerade programuppdateringarna och eventuella obligatoriska program på enheten.

 

Om att uppdatera programmet Kartor på enheten

När du klickar på Installera laddas programmet Kartor för enheten först ned och installeras sedan. Efter installationen av Kartor fortsätter guiden att kontrollera status för enhetens kartor, röstvägledningsfiler och licenser. Om de inte är kompatibla med den nya versionen av programmet Kartor tar guiden bort gamla versioner från enheten. Efter borttagningen laddas nya versioner ned och överförs till enheten.

Första gången du laddar ned en landskarta, nedladdas och överförs även information om städerna i den världsdel landet ligger i, till enheten. Informationen uppdateras tillsammans med kartorna, röstvägledningsfilerna och licenserna.

Slutför installationen av uppdateringen genom att öppna programmet Kartor på enheten. Då skapas nödvändiga mappar på enheten som gör att Kartor i Nokia Ovi Suite kan ansluta till enheten. Om du fortfarande har Nokia Ovi Suite öppet rekommenderas det att du stänger programmet Kartor på enheten när det har startat helt för att undvika att programmen krånglar.

Ovi Nokia Help info Uppdatering av enhetsprogramObs!

För vissa enhetsmodeller krävs att du slutför uppdateringen av kartlicenser i programmet Kartor på enheten. Gå till Kartor > Alternativ > Extrafunktioner > Mina licenser och välj Uppdatera.

Uppdatering av enhetsprogram