Översikt över programvaruuppdateringar

Du kan lätt uppdatera enhetens programvara eller Nokia Ovi Suite med hjälp av programuppdateringsguiden i Nokia Ovi Suite. Om du redan har installerat den senaste programvaran men den inte fungerar som den ska, kan du installera om den med samma guide. Du kan också installera och uppdatera vissa enhetsprogram.

Ovi Nokia Help warning Översikt över programvaruuppdateringar Varning:

Använd inte det fristående programmet Nokia Software Updater när du använder guiden för programuppdateringar i Nokia Ovi Suite! Annars kan enheten skadas.

 

 

Söka efter uppdateringar

Nokia Ovi Suite söker regelbundet efter tillgängliga programuppdateringar (antingen för enheten eller för själva Nokia Ovi Suite). Om det finns uppdateringar visas ett meddelande på startsidan i Nokia Ovi Suite och i meddelandefältet i Windows, längst ut till höger i aktivitetsfältet. Antalet tillgängliga uppdateringar visas också ovanför programuppdateringsikonen i det övre navigeringsfältet. Om du klickar på meddelandena som visas eller klickar i det övre navigeringsfältet, öppnas programuppdateringsguiden och du kan börja uppdatera.

Ovi Nokia Help info Översikt över programvaruuppdateringarObs!

Om du har överfört kopieringsskyddade låtar innan du använde programuppdateringsguiden ställer du in enhetens USB-läge till USB-läge för Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Se även:

Programuppdatering för enheten

Ominstallation av enhetens programvara

Installation av enhetsprogram

Uppdatering av enhetsprogram

Nokia Ovi Suite-uppdatering

Felsökning av uppdatering och installation av programvara

Översikt över programvaruuppdateringar