Ominstallation av enhetens programvara

Eftersom du installerar om enhetens programvara kan programvaran redan finnas på datorn. Nokia Ovi Suite behöver därför inte ladda ned programvaran igen.

Bra att veta innan och efter du installerar om enhetens programvara

  • Om enheten är ansluten via Bluetooth ändrar du anslutning till USB-kabel.

  • Om enheten är av den typ som sparar innehållet, görs ändå en automatisk säkerhetskopia av visst innehåll som en extra säkerhetsåtgärd. Innehållet som ingår i den automatiska säkerhetskopieringen består av dina kontakter, meddelanden, kalender och anteckningar samt bokmärken och webbfeeds.

 

Ominstallation av enhetens programvara