Nokia Ovi Suite-uppdatering

När en ny Nokia Ovi Suite-uppdatering är tillgänglig laddas den ned automatiskt till din dator. I Verktyg > Alternativkan du ange om du vill att uppdateringar ska laddas ned automatiskt.

Ovi Nokia Help info Nokia Ovi Suite uppdatering Obs!

Du måste vara ansluten till Internet för att Nokia Ovi Suite ska kunna ladda ned programuppdateringar till datorn.

Du måste ha administratörsrättigheter för datorn för att kunna installera Nokia Ovi Suite-uppdateringar.

 

Det finns två olika typer av Nokia Ovi Suite-uppdateringar: uppdateringar som uppgraderar hela Nokia Ovi Suite till en nyare version, eller delvisa uppdateringar av Nokia Ovi Suite. De delvisa uppdateringarna avser bakgrundsfunktioner i Nokia Ovi Suite och under dem kan du inte uppdatera programvaran.

Ovi Nokia Help info Nokia Ovi Suite uppdatering Obs!

Då och då kräver Nokia Ovi Suite vissa obligatoriska uppdateringar. Då visas ett dialogfönster där du tillfrågas om du vill installera en viktig Nokia Ovi Suite-uppdatering. För att kunna använda Nokia Ovi Suite bör du installera de här uppdateringarna.

 

Om uppdateringen i fråga är en uppgradering till en nyare version av Nokia Ovi Suite, klickar du på Installera i fönstret Komma igång. Installationen av uppdateringen börjar när du har godkänt licensavtalet. När installationen är klar öppnas Nokia Ovi Suite igen.

 

Nokia Ovi Suite-uppdatering