Installation av enhetsprogram

Du kan både installera enhetsprogram som tillhandahålls av Nokia och program från tredje part.

Ovi Nokia Help info Installation av enhetsprogramObs!

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

Installera Nokia-program

Du kan installera mångaNokia-program på enheten med hjälp av programuppdateringsguiden. Du får ett meddelande när det finns enhetsprogram att installera.

Ovi Nokia Help info Installation av enhetsprogramObs!

Du måste vara inloggad på ditt Nokia-konto för att kunna installera enhetsprogram. Om du vill logga in eller om du inte har ett Nokia-konto än klickar du på Logga in i det övre navigeringsfältet i Nokia Ovi Suite.

Information om programmen

När du kommer till fönstret Komma igång i programuppdateringsguiden, visas de tillgängliga programmen i följande prioritetsordning:

  • krävs

  • viktigt

  • rekommenderas

  • valfritt.

 

Ovi Nokia Help info Installation av enhetsprogramObs!

Vissa av de program som visas är uppdateringar av de som redan finns installerade på enheten. I så fall visas termen “uppdatering” efter programnamnet.

 

Ibland kan du behöva installera nya obligatoriska program på enheten. De obligatoriska programmen visas överst i listan. Eftersom de obligatoriska programmen är så viktiga är de markerade som standard och går inte att avmarkera. De obligatoriska programmen krävs för att enheten ska fungera korrekt och för att du ska få ut så mycket som möjligt från enheten.

Du kan kontrollera programmets prioritetsstatus och få mer information om programmet genom att markera det och läsa statusinformation och annan information i informationsområdet.

När du klickar på Installera, installeras de obligatoriska programmen och alla övriga program du har markerat på enheten.

Installera andra program

Om du hittar ett program som du vill installera på enheten dubbelklickar du på programmets installationsfil eller drar filen till enhetsbilden i enhetsområdet. Klicka sedan på OK i dialogrutan som öppnas. Programinstallationen startas.

Om du startar installationen från Internet klickar du på programmets nedladdningslänk och väljer att öppna filen med Nokia Ovi Suite i dialogrutan som visas.

Följande installationsfiltyper stöds för enhetsprogram:

  • .sis

  • .sisx

  • .jar

  • .n-gage

  • .wgz

  •  .nth (endast Series 40-enheter). Om du inte är säker på om din enhet är en Series 40-enhet, kontrollerar du enhetens tekniska specifikationer på http://www.nokia.com.

Ovi Nokia Help info Installation av enhetsprogramObs!

Om flera enheter är anslutna till Nokia Ovi Suite installeras programmet på den aktiva enheten (den enhet som är markerad i enhetsområdet).

Installation av enhetsprogram