Felsökning av uppdatering och installation av programvara

Gör något av följande om du får problem med att uppdatera eller installera programvara:

 • Om anslutningen till Internet har brutits kontrollerar du anslutningen och försöker ansluta igen. Kontakta tjänstleverantören om problemet kvarstår.

 • Om SIM-kortet saknas på enheten sätter du i kortet för att aktivera uppdatering eller ominstallation av programvara.

 • Om enhetens batterinivå är låg ansluter du enheten till en laddare.

 • Om fel uppstår under säkerhetskopieringen eller återställningen i programuppdateringsguiden går du till Felsökning av säkerhetskopiering och återställning.

 • Om sökningen efter uppdaterad enhetsprogramvara misslyckas kontrollerar du att följande inställningar är korrekta i Internet Explorer:

  • Kontrollera att läget Arbeta offline inte är valt.

  • Gå till Verktyg > Internetalternativ och välj fliken Avancerat. Bläddra ned till alternativen för Säkerhet och kontrollera att alternativet Kontrollera om servercertifikat har annullerats inte är valt.

  • Om du använder en proxyserver för att skapa en Internetanslutning kontrollerar du att proxyinställningarna är korrekta.

 • Om det inte finns tillräckligt med utrymme på datorn för att starta en installation, tar du bort några filer från datorn eller lägger dem på ett USB-minne eller på en extern hårddisk.

 • Om det visas ett allmänt felmeddelande före eller under installationen av en programuppdatering försöker du ansluta USB-kabeln igen. Om det inte hjälper kan du försöka att starta om Nokia Ovi Suite och eventuellt starta om datorn. Du kan fortfarande installera de redan nedladdade uppdateringarna om du fått besked om det. Om problemet kvarstår försöker du installera Nokia Ovi Suite igen.

 • Om enheten är ansluten till datorn under installationen av en Nokia Ovi Suite-uppdatering, kopplar du från enheten.

 • Om installationen av en programuppdatering eller ominstallation inte fungerar kopplar du från USB-kabeln och tar bort enhetens batteri i fem sekunder. Sätt i batteriet igen och håll ned enhetens startknapp i en sekund. Sätt i USB-kabeln igen och vänta i tio sekunder. Observera att du bör ansluta USB-kabeln direkt till datorn och inte via en USB-hubb, ett USB-tangentbord eller en dockningsstation för en bärbar dator. Försök sedan att uppdatera programvaran igen.

ELLER

Om enheten har en hemknapp och ett fast batteri som inte går att ta bort, trycker du på enhetens startknapp och hemknapp samtidigt under ca 10 sekunder. Om enheten inte har någon hemknapp trycker du bara på startknappen i 10 sekunder. Vänta sedan på att installationen fortsätter.

  • Om enheten inte svarar avslutar du Nokia Ovi Suite, laddar ned Nokia Software Updater från http://www.nokia.com och försöker uppdatera enhetens programvara.

  •  

  • Om enheten fortfarande inte svarar när du har använt Nokia Software Updater kan du försöka att formatera den. Notera att proceduren för formatering skiljer sig åt mellan olika enheter, till exempel Nokia N900. Om det inte går att formatera din enhet med hjälp av anvisningarna nedan hänvisas du till enhetens användarhandbok för mer information om hur du formaterar den.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Felsökning av uppdatering och installation av programvara Varning:

   Om du formaterar enheten raderas allt innehåll på enheten.

   1. Håll ned följande knappar på enheten: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Felsökning av uppdatering och installation av programvara och *.

   2. Håll ned enhetens startknapp i en sekund.

   3. Fortsätt att hålla ned 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Felsökning av uppdatering och installation av programvara och * tills du hör enhetens startsignal.

 1.  

  • Om det inte ens hjälper att formatera enheten tar du med den till närmaste Nokia Care-butik. Om garantitiden fortfarande gäller reparerar Nokia enheten under de vanliga garantivillkoren.

 2. Ovi Nokia Help info Felsökning av uppdatering och installation av programvaraObs!

  Om garantiperioden för Nokia-enheten har gått ut är Nokia inte ansvarigt för någon förlust enligt slutanvändaravtalet. Mer information finns i http://www.nokia.com/repair.

  • Om du har installerat ett uppdaterat enhetsprogram men innehållet på enheten inte återställdes på grund av att anslutningen bröts mellan enheten och datorn, kan du manuellt återställa innehållet från Verktyg > Återställ. Om enheten inte svarar följer du anvisningarna ovan för att återställa enheten.

  • Om något innehåll på enheten inte gick att återställa, kan du prova med att installera om supportprogramvaran från Verktyg > Alternativ > Mina enheter och sedan försöka återställa igen.

  • Om du upptäcker att inte alla enhetens program har återställts när du har uppdaterat eller installerat om programvaran på enheten kan du prova att starta om enheten.

  • När du uppdaterar programmet Kartor och ett fel uppstår när gamla kartor och röstvägledningsfiler ska tas bort, bör du ta bort dem alla manuellt från enhetens minneskort och ta bort mappen Cities och en fil med namnet qf. Sedan kan du starta om Kartor på enheten. Borttagningen är nödvändig för att du ska kunna använda den uppdaterade versionen av Kartor. När du har tagit bort gamla kartor och röstvägledningsfiler kan du ladda ned de nya manuellt från Kartor i Nokia Ovi Suite.

  • Om ett fel uppstår under uppdateringen av kartprogrammet när en ny karta eller röstvägledningsfil ska installeras, rekommenderar vi att du laddar ned kartan eller röstvägledningsfilen igen manuellt från Kartor i Nokia Ovi Suite. Kartan som uppdaterades kan nämligen vara skadad och röstvägledningsfilen kanske saknas. Du löser det genom att gå till Kartor i Nokia Ovi Suite och manuellt uppdatera den skadade kartan eller röstvägledningsfilen, samt de återstående kartorna och röstvägledningsfilerna.

  • Om du får ett meddelande om ett internt fel när du öppnar Kartor i Nokia Ovi Suite efter att du uppdaterat programmet Kartor på enheten, kopplar du bort enheten från N
   okia Ovi Suite och ansluter den sedan igen. Om det inte hjälper gör du så här:

   1. Stäng Nokia Ovi Suite och återanslut enheten i masslagrings-USB-läge. Mer information om att välja eller ändra USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

   2. På enhetens minneskort och massminne letar du reda på en mapp som heter Cities och en fil som heter qf och tar bort både mappen och filen från båda platserna.

   3. Koppla från enheten och öppna programmet Kartor. Då återskapas de raderade objekten.

   4. Stäng programmet Kartor på enheten och återanslut enheten till Nokia Ovi Suite i Nokia Ovi Suite eller PC Suite USB-läge.

   5. Gå till Kartor i Nokia Ovi Suite och ladda ned kartorna och röstvägledningsfilerna igen.

 3.  

  Se även:

  Återställa musiklicenser efter det att du har uppdaterat programvaran på enheten

   

  Felsökning av uppdatering och installation av programvara