Visa information om den senaste synkroniseringen

Du kan visa detaljerad information om den senaste utförda synkroniseringen genom att gå till Synkronisera > Visa synkroniseringslogg.

I synkroniseringsloggen finns information om varje innehållstyp under en separat flik. Om du klickar på en flik kan du läsa detaljerad information om innehållstypens synkronisering, d.v.s. vart informationen synkroniserades, vilka objekt som synkroniserades och vilka objekt som togs bort.

Om det uppstod några problem med att synkronisera vissa objekt visas också de objekten i listan. Om problemet med varför objekten inte synkroniserades inte är känt visas det också i listan.

Visa information om den senaste synkroniseringen