Synkronisera flera enheter

När du använder Nokia Ovi Suite med fler än en enhet slås enheternas innehåll ihop i Nokia Ovi Suite. När du synkroniserar kontakter, kalender, uppgifter, anteckningar, bokmärken eller webbfeeds överförs det sammanslagna innehållet till alla anslutna enheter.

För foton, videor och meddelanden betyder synkronisering att bara nytt innehåll kopieras från enheten till Nokia Ovi Suite, så att innehållet inte slås ihop under synkroniseringen på enheten.

Om du vill undvika att kombinera innehållet på enheter kan du använda olika Windows-användarkonton för olika användare och enheter. Så här gör du:

  1. Stäng Nokia Ovi Suite.

  2. Logga ut från datorn.

  3. Logga in som en annan användare.

  4. Öppna Nokia Ovi Suite och fortsätt som vanligt.

 

Se även:

Om att synkronisera

Synkronisera innehållet

 

Synkronisera flera enheter