Synkronisera bokmärken och feeds

Bokmärken är webbplatser som du har markerat som favoritwebbplatser när du surfar på nätet. Webbfeeds är webbfeedformat som används för att publicera ofta uppdaterat material i ett standardiserat format. Materialet kan vara blogginlägg, ljud och video.

Du kan synkronisera bokmärken och webbfeeds mellan enheten och datorns webbläsare om enheten har stöd för denna funktion. De webbläsare som du kan synkronisera med är Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox.

I webbläsaren synkroniseras enhetens bokmärken och webbfeeds till separata mappar för mobila bokmärken och mobila feeds. Dessa skapas av Nokia Ovi Suite under synkroniseringen. Eftersom det finns separata mappar kan du enkelt hålla reda på vad som har synkroniserats mellan enheten och webbläsaren.

Ovi Nokia Help info Synkronisera bokmärken och feeds Obs!

När du synkroniserar enhetens bokmärken för första gången skapas mappen för mobilbokmärken i webbläsaren och bokmärkena från enheten synkroniseras till den mappen. Inga bokmärken synkroniseras från webbläsaren till enheten. Om du vill synkronisera bokmärken från en webbläsare till din enhet måste du flytta de önskade bokmärkena till mappen för mobilbokmärken och sedan starta synkroniseringen från Nokia Ovi Suite.

 

Så här ändrar du synkroniseringsalternativen för bokmärken och feeds:

  1. Gå till Verktyg > Alternativ > Bokmärken och feeds.

  2. Ange med vilken webbläsare du vill hålla dina bokmärken och webbfeeds synkroniserade.. Om du bara har en webbläsare på datorn används den automatiskt som synkroniseringspartner med enheten.

  3. Välj vilken källas information som ska gälla framför andra källors information om det uppstår en synkroniseringskonflikt. Om du till exempel vet att webbläsaren brukar innehålla de senaste bokmärkena, kan du välja att Nokia Ovi Suite vid en synkroniseringskonflikt alltid ska hämta information från webbläsaren och uppdatera den till enheten.

 

Se även:

Ändra synkroniseringsalternativ för enheten

Synkronisera bokmärken och feeds