Visa och filtrera kartor och röstvägledningsfiler

När Kartor i Nokia Ovi Suite öppnas visas en lista över alla tillgängliga kartor i alfabetisk ordning. Välj Röstvägledningsfiler om du vill visa vilken typ av röstvägledning som kan laddas ned för varje språk.

När du visar kartor eller röstvägledningsfiler som kan laddas ned ser du enkelt vilka kartor eller röstvägledningsfiler som redan finns på enheten.

Visa enhetens kartor och röstvägledningsfiler

Om du vill se vilka kartor och röstvägledningsfiler du har på enheten klickar du på Kartor och röstvägledningsfiler i enhetsområdet.

Om fler än en enhet är ansluten markerar du den andra enheten i området för val av enhet, så visas kartor och röstvägledningsfilen för den enheten.

Ovi Nokia Help info Visa och filtrera kartor och röstvägledningsfilerObs!

Se till att Nokia Ovi Suite sparar innehåll i Kartor på den minnesplats på enheten som har angetts i enhetens programinställningar för Kartor. Mer information finns i Ändra alternativ för Kartor.

 

Filtrera kartor och röstvägledningsfiler

Du kan hitta en viss karta eller röstvägledningsfil genom att filtrera den aktuella listan. Börja skriva in namnet på landet, området eller röstvägledningsfilen i filtreringsfältet, så visas de kartor eller röstvägledningsfiler som motsvarar den skrivna texten i listan. Klicka på krysset om du vill rensa filtreringsfältet.

Visa och filtrera kartor och röstvägledningsfiler