Översikt över Kartor

Med Kartor kan du göra följande:

  • Hämta kartor och röstvägledningsfiler till enheten.

  • Visa vilka kartor och röstvägledningsfiler som finns på enheten.

  • Gå till Nokia Kartor online där du kan navigera till platser i hela världen.

 

Ovi Nokia Help info Översikt över KartorObs!

Vissa funktioner i Nokia Ovi Suite fungerar inte på alla enhetsmodeller. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen fungerar på den enhetsmodell du använder.

 

Om Kartor

 

Tänk på följande innan du börjar använda vyn Kartor i Nokia Ovi Suite:

  • Innan du öppnar Kartor i Nokia Ovi Suite måste du ha öppnat kartprogrammet på enheten. Då skapas nödvändiga mappar på enheten som gör att Kartor i Nokia Ovi Suite kan ansluta till enheten.

  • Du måste sätta i ett minneskort i enheten eller använda en enhet som har ett inbyggt massminne. I Ändra alternativ för Kartor finns anvisningar om vilket minne som kartmaterial ska sparas i.

 

Översikt över Kartor