Öppna Kartor

Du öppnar Kartor genom att klicka på Kartor i det övre navigeringsfältet i Nokia Ovi Suite. När Kartor öppnas visas en lista över alla kartor i alfabetisk ordning.

Det kan ta en stund att läsa in vyn Kartor eftersom Nokia Ovi Suite måste ansluta till karttjänsten först.

Ovi Nokia Help info Öppna KartorObs!

Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att kunna använda alla funktioner i Kartor. Utan Internetanslutning kan du bara se vilka kartor och röstvägledningsfiler du har på enheten samt ta bort kartor och röstvägledningsfiler från enheten.

Öppna Kartor