Ta bort kartor eller röstvägledningsfiler

Så här tar du bort kartor och röstvägledningsfiler från enheten:

  1. Välj Kartor och röstvägledning i enhetsområdet.

  2. Markera en eller flera kartor eller röstvägledningsfiler och klicka på Ta bort för något av de markerade objekten.

 

De markerade kartorna och röstvägledningsfilerna tas bort permanent från enheten.

 

Ovi Nokia Help tip Ta bort kartor eller röstvägledningsfiler Tips:

Du kan avbryta borttagningen av en karta eller röstvägledningsfil medan den väntar på att bli borttagen.

Ta bort kartor eller röstvägledningsfiler