Ladda ned röstvägledningsfiler

Du kan ladda ned en röstvägledningsfil som ska användas med kartorna som du har laddat ned. En röstvägledningsfil innehåller talade anvisningar för varje sväng om hur du tar dig till ett angivet mål. Enheten använder röstvägledningsfilen när du använder programmet Kartor.

När du laddar ned röstvägledningsfiler är det bäst att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i stället för Bluetooth eftersom det går fortare.

Ovi Nokia Help info Ladda ned röstvägledningsfilerObs!

Du måste skaffa en licens online innan du kan använda röstvägledning med de kartor du laddat ned. Mer information finns i Licenser för kartor och röstvägledning.

 

Så här laddar du ned en röstvägledningsfil:

  1. Välj Röstvägledningsfiler i navigeringsområdet. Obs! Du kan inte välja alternativet om röstvägledning inte finns tillgängligt för enhetsmodellen.

  2. Välj det språk du vill få vägledning på.

  3. Klicka antingen på Ladda ned eller dra röstvägledningsfilen till enhetsbilden. Upprepa för varje röstvägledningsfil du vill ladda ned. Röstvägledningsfilerna laddas ned en i taget från onlinetjänsten till enheten.

 

Avbryta nedladdning

När du klickar på Nedladdningar i navigeringsområdet visas en lista med kartor och röstvägledningsfiler som är i färd att laddas ned, väntar på att laddas ned eller nyss har laddats ned till enheten. Här kan du välja följande alternativ om du vill avbryta en eller flera nedladdningar:

  • Klicka på Avbryt-knappen intill en karta eller röstvägledningsfil om du vill avbryta nedladdningen av just den filen. Om filen är i färd att laddas ned måste du hålla pekaren över filnamnet för att Avbryt-knappen ska visas.

  • Du kan avbryta nedladdningen av samtliga kartor och röstvägledningsfiler genom att klicka på Avbryt alla överst till höger i vyn Nedladdningar eller klicka på krysset bredvid förloppsindikatorn.

 

Om du vill se vilka kartor och röstvägledningsspråk du har på enheten klickar du på Kartor och röstvägledning i enhetsområdet.

Se även:

Ladda ned kartor

Ladda ned röstvägledningsfiler