Felsöka nedladdning, överföring och öppning av kartor och röstvägledningsfiler

Gör något av följande om du får problem när du laddar ned, överför eller öppnar en karta eller röstvägledningsfil:

 • Om anslutningen bryts mellan enheten och datorn sätter du i USB-kabeln i datorn igen. Om det inte hjälper byter du till en Bluetooth-anslutning. Mer information om att ansluta enheten via Bluetooth finns i Om att ansluta enheten via Bluetooth.

 • Om anslutningen till Internet har brutits kontrollerar du anslutningen och försöker ansluta igen. Kontakta tjänstleverantören om problemet kvarstår.

 • Om det inte finns tillräckligt med minne på enheten för att spara kartan eller röstvägledningsfilen, kan du prova med att ta bort filer (till exempel videoklipp, musik eller foton) eller flytta filerna till en dator. Om datorn får slut på minne kan du lägga en del filer på ett USB-minne eller en extern hårddisk. Gör sedan ett nytt försök att ladda ned kartan eller röstvägledningsfilen.

 

Du kan också få följande problem med Kartor i Nokia Ovi Suite:

 • Du får ett serveranslutningsfel när du öppnar Kartor.

 • Du ser ett meddelande i Nokia Ovi Suite Kartor om att enhetens kartor eller röstvägledningsfiler kan ha blivit skadade.

 • Du får ett generiskt felmeddelande när du öppnar Kartor. För de här problemen kan du prova att först koppla från enheten från Nokia Ovi Suite och sedan ansluta igen i Nokia Ovi Suite eller PC Suite USB-läge.

 • Nokia Ovi Suite erbjuder som en uppdatering samma version av programmet Kartor som du redan har i enheten.

 

Så här löser du de fyra felen som visas ovan:

   1. Stäng Nokia Ovi Suite och återanslut enheten i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) USB-läge. Mer information om att välja eller ändra USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

   2. Koppla från enheten och öppna programmet Kartor. Då återskapas de raderade objekten.

   3. Stäng programmet Kartor på enheten och återanslut enheten till Nokia Ovi Suite i Nokia Ovi Suite eller PC Suite USB-läge.

   4. Om du fick felmeddelandet om de skadade kartorna och röstvägledningsfilerna, går du till Kartor i Nokia Ovi Suite för att ladda ned kartorna och röstvägledningsfilerna igen.

 

ELLER

Om du erbjöds samma version av Kartor för enheten som den du redan hade, öppnar du programuppdateringsguiden i Nokia Ovi Suite för att se om det finns en programuppdatering av Kartor tillgänglig för enheten. Om det finns en installerar du den. Om det inte finns en är programmet Kartor på enheten aktuellt.

Felsöka nedladdning, överföring och öppning av kartor och röstvägledningsfiler