Felsöka synkronisering

Om synkroniseringen misslyckas gör du något av följande:

 • Om synkroniseringen avbryts eller inte kan genomföras återansluter du enheten och synkroniserar på nytt.

 • Om du upptäcker att vissa av dina kalenderposter och uppgifter inte har synkroniserats, bör du kontrollera att objekten sparas till enhetens standardkalender (om enheten har stöd för flera kalendrar). Annars ingår de inte i synkroniseringen.

 • Om du märker att kalendern och dina kontakter, uppgifter, anteckningar och bokmärken inte har synkroniserats kan det vara fel på någon av synkroniseringsfilerna. Du kan åtgärda felaktiga synkroniseringsfiler genom att välja Synkronisera> Reparera synkronisering. Observera att reparationen inte påverkar dina anpassade synkroniseringsalternativ.

 • Om informationen inte kan läsas från enheten återansluter du enheten och synkroniserar på nytt.

 • Om det inte finns tillräckligt med utrymme på datorn för att spara allt synkroniserat innehåll tar du bort några filer från datorn eller lägger dem på ett USB-minne eller på en extern hårddisk, och synkroniserar igen.

 • Om synkroniseringen av Firefox-bokmärken misslyckas, är det möjligt att Firefox var öppet när du installerade Nokia Ovi Suite eller att du har uppdaterat Firefox från version 3.0 till 3.5. I båda fallen kan det leda till att synkroniseringstillägget för Firefox inte fungerar korrekt. Tillägget krävs för att synkroniseringen av Firefox-bokmärken ska fungera i Nokia Ovi Suite. Om du vill lösa problemet går du till Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Nokia Ovi Suite på datorn och klickar på Ändra/ta bort. I dialogrutan som öppnas väljer du reparationsalternativet för att utföra de nödvändiga reparationerna av Nokia Ovi Suite.

 • Om du får ett felmeddelande om att synkroniseringen avbröts på grund av ett problem med din användarprofil i datahanteringsprogrammet, öppnar du programmet en gång och försöker sedan synkronisera igen. Om du inte har öppnat datahanteringsprogrammet förut har programvaran inte skapat de mappar som behövs. Därför kan inte Nokia Ovi Suite synkronisera med den.

 • Om du får ett felmeddelande om att du måste ställa in användarkontot igen i ditt datahanteringsprogram, eller att du måste reparera eller installera om programmet, läser du i hjälpen eller användarhandboken till det aktuella programmet för att hitta mer information om hur åtgärderna ska genomföras.  

 • Om du får ett felmeddelande om att du måste försöka reparera Nokia Ovi Suite, går du till Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Nokia Ovi Suite och klickar på Ändra/ta bort. I dialogrutan som öppnas väljer du reparationsalternativet för att utföra de nödvändiga reparationerna av Nokia Ovi Suite.

 • Se Översikt över programuppdateringar om du behöver kontrollera om det finns en ny version av Nokia Ovi Suite tillgänglig.

 • Om det visas ett felmeddelande om att en annan enhet redan har samma namn som det aktuella namnet, kan du behöva byta namn på enheten. Information om hur du ändrar alternativ (inklusive namn) för enheten finns i Ändra enhetsalternativ.

 • Om du behöver kontakta Nokia Care går du till http://www.nokia.com/support.

Felsöka synkronisering