Ändra synkroniseringsalternativ för enheten

Du kan låta innehållet på mobilenheten alltid var synkroniserat med Nokia Ovi Suite. Det betyder att du har tillgång till exakt samma innehåll både på mobilenheten och på datorn. Om du skulle tappa bort enheten är allt innehåll kvar i Nokia Ovi Suite. Du kan välja vilka innehållstyper som ska synkroniseras, till exempel kontakter, meddelanden och foton.

Synkronisering i Nokia Ovi Suite kan ske både manuellt och automatiskt:

  • Du kan starta manuell synkronisering för en viss typ av innehåll genom att öppna önskad vy och klicka på synkroniseringsknappen i enhetsområdet, eller klicka på Synkronisera i önskat område på startsidan i Nokia Ovi Suite. Du kan också starta manuell synkronisering för flera innehållstyper på samma gång genom att klicka på Synkronisera alla i enhetsområdet på startsidan i Nokia Ovi Suite. Nu synkroniseras innehållet mellan enheten och datorn enligt de aktuella synkroniseringsalternativen.

  • Automatisk synkronisering sker varje gång du ansluter enheten till datorn. Innehållet synkroniseras mellan enheten och datorn baserat på synkroniseringsalternativen. Detta gör att du kan vara säker på att innehållet på enheten alltid är säkert lagrat i Nokia Ovi Suite.

 

I synkroniseringsalternativen för enheten kan du välja vilka innehållstyper som ska synkroniseras när du klickar på Synkronisera alla i enhetsområdet på startsidan i Nokia Ovi Suite, och huruvida automatisk synkronisering ska användas.

Gör så här för att ändra synkroniseringsalternativen för enheten:

  1. Välj Verktyg > Alternativ eller högerklicka på enhetsbilden i enhetsområdet och välj Alternativ för [namn på enhet].

  2. Gå till Enhetssynkronisering och välj i listmenyn den enhet vars alternativ du vill ändra. Om bara en enhet är ansluten till datorn väljs den automatiskt.

  3. Välj vilka innehållstyper som ska synkroniseras när du klickar på Synkronisera alla i enhetsområdet på startsidan i Nokia Ovi Suite.

  4. Markera sedan alternativet för automatisk synkronisering om du vill att de markerade innehållstyperna ska synkroniseras varje gång enheten ansluts till datorn.

  5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

 

Ändra synkroniseringsalternativ för enheten