Ändra synkroniseringsalternativ för anteckningar

Gör så här för att ändra synkroniseringsalternativen för anteckningarna:

  1. Gå till Verktyg > Alternativ > Anteckningar.

  2. Ange vilket datahanteringsprogram du vill synkronisera anteckningarna med. Om du bara har ett datahanteringsprogram på datorn används det automatiskt som synkroniseringspartner med enheten och inget alternativ visas för datahanteringsprogram.

 

Ovi Nokia Help info Ändra synkroniseringsalternativ för anteckningar Obs!

Endast det datahanteringsprogram som är installerat på datorn visas i listan. Om inget av de datahanteringsprogram som stöds är installerat på datorn kan du inte synkronisera anteckningar, kalender och uppgifter. Du kan se vilka programvaror som stöds av Nokia Ovi Suite i Systemkrav.

Det går inte att synkronisera anteckningar mellan Nokia Ovi Suite och det separata anteckningsprogrammet som finns i Nokia N900. Det går dock att synkronisera anteckningar mellan Nokia Ovi Suite och anteckningar från enhetens kalenderprogram.

  1. Datahanteringsprogrammets standardanvändarprofil och standardmapp för anteckningar väljs automatiskt för att användas i synkroniseringen. Om du vill ändra dem klickar du på Ändra.

  2. Välj vilken källas information som ska gälla framför andra källors information om det uppstår en synkroniseringskonflikt. Om du till exempel vet att enheten brukar innehålla den senaste informationen kan du välja att Nokia Ovi Suite alltid ska hämta information från enheten och uppdatera den till datahanteringsprogrammet.

 

Se även:

Ändra synkroniseringsalternativ för enheten

Ändra synkroniseringsalternativ för anteckningar