Synkronisera innehållet

Du kan se till att innehållet på mobilenheten alltid är synkroniserat med Nokia Ovi Suite. Det betyder att du har tillgång till exakt samma innehåll både på mobilenheten och på datorn. Om du skulle tappa bort enheten finns allt innehåll kvar i Nokia Ovi Suite.

Komma igång med synkronisering

Första gången du ansluter enheten till datorn visas inget av enhetens innehåll i Nokia Ovi Suite. Börja med att definiera synkroniseringsalternativen och att synkronisera enhetens innehåll. Exempel på innehållstyper som kan synkroniseras är: kontakter, foton och videor, meddelanden, kalenderobjekt och uppgifter, anteckningar, bokmärken och webbfeeds.

Ovi Nokia Help info Synkronisera innehålletObs!

Vissa av innehållstyperna ovan kanske inte är tillgängliga. Det beror på vilken enhetsmodell du använder och vilka program som finns installerade på datorn.

Så här konfigurerar du synkroniseringen:

  1. Gå till startsidan i Nokia Ovi Suite och ange Konfigurera synkronisering.

  2. Ange vilka innehållstyper som ska synkroniseras mellan enheten och Nokia Ovi Suite.

  3. Ange om innehållstyperna ska synkroniseras automatiskt. Automatisk synkronisering sker när du ansluter enheten till Nokia Ovi Suite, eller när du väljer en annan enhet än den du använde i området för val av enhet.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisera innehålletObs!

Koppla inte bort enheten från datorn medan synkroniseringen pågår.

Om allt innehåll inte kunde synkroniseras visas en dialogruta med detaljerad information om möjliga problem (anslutningen till enheten kan exempelvis ha brutits).

 

Se även:

Ändra synkroniseringsalternativ för enheten

Synkronisera innehållet