Översikt över startsidan

På startsidan visas det senaste innehållet i Nokia Ovi Suite uppdelat i fyra områden (kontakter, foton, meddelanden och musik). Den är en lättanvänd startpunkt för att få ut det mesta av  innehållet.

Från startsidan är det också lätt att nå rekommenderade program, spel, musik och annat innehåll som du kan hämta från Ovi Butik. Mer information finns i Program, musik och mycket mer från Ovi.

Enheten och Nokia Ovi Suite

Anslut mobilenheten till datorn så att du får ut det mesta möjliga av Nokia Ovi Suite. Mer information finns i Översikt över anslutbarhet. När mobilenheten är ansluten till datorn visas en bild av enheten samt enhetsnamnet i enhetsområdet på startsidan. Mer information om enhetsområdet finns i Anslutna enheter. Anvisningar om hur du byter namn på enheten eller aktiverar automatisk säkerhetskopiering finns i Ändra enhetsalternativ.

Det senaste innehållet på startsidan

När du första gången ansluter enheten till datorn är områdena som är reserverade för ditt personliga innehåll tomma. Börja med att ange vilket innehåll som ska synkroniseras mellan enheten och Nokia Ovi Suite. Utförliga instruktioner finns i Synkronisera innehållet.

På startsidan kan du även läsa mer om de fyra innehållstyperna. Om du klickar på området Kontakter på startsidan visas vyn Kontakter där du kan visa och redigera alla dina kontakter. Om du vill gå tillbaka till startsidan klickar du på Startsida i det övre navigeringsfältet i Nokia Ovi Suite. Mer information finns i Kontakter på startsidan, Meddelanden på startsidan, Musik på startsidan och Foton på startsidan.

Användbara tips om att använda Nokia Ovi Suite och enkel åtkomst till Nokia Ovi Suite-verktyg

Till vänster på startsidan visas ett urval av tips om hur du använder Nokia Ovi Suite. Där kan du även på ett enkelt sätt komma åt några av de mest användbara verktygen i Nokia Ovi Suite när du behöver dem. Tips och länkar inkluderar följande:

  • Uppdatera Nokia Ovi Suite, Uppdatera enhetens programvara eller Installera program: Sök efter nya programuppdateringar och håll både Nokia Ovi Suite och Nokia-enheten uppdaterade. Du kan också installera och uppdatera vissa enhetsprogram. Även tillgängligt via Verktyg > Programuppdateringar. Mer information finns i Översikt över programuppdateringar.

  • Anslut till Internet: Använd mobilenheten för att ansluta en dator till Internet. Även tillgängligt via Verktyg > Anslut till Internet. Mer information finns i Översikt över Internetanslutningar.

  • Konfigurera synkronisering: Ange vad som ska synkroniseras mellan enheten och Nokia Ovi Suite och om du vill att innehållet ska synkroniseras automatiskt varje gång du ansluter enheten till datorn. Även tillgängligt via Verktyg > Synkroniseringsalternativ. Mer information finns i Om synkronisering.

  • Säkerhetskopiera enheten: Säkerhetskopiera innehållet på enheten så att du är säker på att dina viktiga filer och information är trygga i Nokia Ovi Suite. Även tillgängligt via Verktyg > Säkerhetskopiering. Mer information finns i Översikt över säkerhetskopiering och återställning.

  • Lägg till ditt innehåll: Ange bevakningsmappar om du automatiskt vill lägga till foton, videor och låtar från de angivna mapparna på datorn till Nokia Ovi Suite. Dialogrutan för att välja mapparna visas automatiskt när du startar Foton eller Musik men inte har definierat några bevakningsmappar än. När Lägg till innehåll inte längre är tillgängligt i startvyn kan du alltid komma åt det genom att välja Arkiv > Lägg till bevakningsmappar.

 

Ovi Nokia Help info Översikt över startsidanObs!

Alla tips- och verktygslänkar är inte tillgängliga hela tiden.

Se även:

Översikt över Nokia Ovi Suite

Översikt över startsidan